Výkonnosť fondu

Udáva sa zvyčajne v percentách a vyjadruje zhodnotenie majetku fondu za príslušné časové obdobie.