Výnosnosť

Rozdiel medzi hodnotou pôvodne investovanou sumou a súčasnou hodnotou investície po započítaní všetkých poplatkov a nákladov. Väčšinou sa uvádza v percentách za kalendárny rok