Výročná správa

Správa o hospodárení akciovej spoločnosti, ktorej obsah je zákonom určený a ktorá musí byť každoročne zverejňovaná