Zaistený fond

Špeciálny druh podielového fondu, ktorý podielnikovi garantuje určitú ochranu investície. Spravidla garantuje plnú návratnosť vložených prostriedkov za určitú dobu alebo maximálnu možnú stratu v jednom roku. Zaistené fondu sú vhodné pre konzervatívnych investorov.