Záložné právo

Je právo ponechať si kontrolu nad majetkom druhej strany až do zaplatenia dlhu. Záložným právom sa zabezpečuje povinnosť dlžníka k splateniu dlhu.