Životné poistenie

Základným zmyslom životného poistenia je zabezpečiť, aby sa rodina klienta nedostala do neriešiteľnej finančnej situácie. Preto má zmysel, aby takéto poistenie uzatváral živiteľ rodiny, teda ten, kto do rodiny prináša najvyšší príjem. V základnom nastavení kryje smrť rodiny poisteného alebo dožitie sa konca dojednanej poistnej doby, ale je možné ho rozšíriť o úrazové poistenie poistenie pre prípad choroby, invalidity a pod.