Zlatý štandard

Je základné pravidlo menového systému, kde štandardným ekonomickým meradlom je zlato.