Od októbra sa zvyšuje horná hranica príjmu

0

Od októbra sa zvyšuje horná hranica príjmu pre dosiahnutie štátneho príspevku v banke.

Od októbra sa zvyšuje maximálna horná hranica príjmu, ktorú môžu dosiahnuť mladí ľudia žiadajúci o hypotéku so štátnou bonifikáciou.
Mladí ľudia, ktorí sa v tomto čase rozhodujú, že si peniaze na vlastné bývanie zoženú zo špeciálnej hypotéky pre mladých, budú môcť mať vyšší príjem. V súčasnosti je maximum nastavené na 1 090,70 eura, od októbra sa zvýši o 49,40 eura. Mladý človek bude môcť zarobiť maximálne 1 140,10 eura a v takomto prípade sa mu zníži úrok o 3 percentá.

Pri dvojiciach je suma dvojnásobná 2 280,20 eura. Jeden z dvojice teda môže zarábať aj viac, ako je maximálna výška stanovená pre jednotlivca. Podstatné je, aby neprekročili spoločný strop príjmu pre dvojicu.

Dotáciu k úrokovej sadzbe je možné získať najviac na sumu 50-tisíc eur a zároveň maximálne na sumu zodpovedajúcu 70 percentám z hodnoty založenej nehnuteľnosti.

Príjmový strop sa mení každý štvrťrok. Maximum závisí od priemernej mzdy v národnom hospodárstve. Strop na získanie zvýhodnenej hypotéky pre mladých je jej 1,3 násobkom. Úroková sadzba sa znižuje o 3 %, pričom 2 % dotuje štát a 1 % banka.

Znížený úrok vám banka a štát poskytne počas prvých piatich rokov splácania a to najviac zo sumy 50-tisíc eur. Do posudzovania nároku na štátny príspevok sa pritom nezapočítavajú diéty, výživné alebo štipendium doktoranda.

Nie je jedno, v ktorej banke o hypotéku pre mladých požiadate. Banky si určujú ďalšie podmienky. Majú napríklad inak nastavenú spodnú hranicu výšky úveru. 

Okrem základnej bonifikácie banky priznávajú ďalšie znižovanie úrokov.

Banky sa líšia aj pri podmienkach mimoriadnych splátok mimo termínu zmeny úrokovej sadzby. Väčšina bánk umožňuje mimoriadne splátky bez poplatku počas prvých piatich rokov.

Za poskytnutie hypotéky si banky vyberajú poplatok, ktorý sa liší od konkrétnej banky.

ZDIEĽAŤ:

AUTOR ČLÁNKU

Finančnému poradenstvu sa venujem od roku 1997. Na základe skúseností počas tohto obdobia a spoločností v ktorých som pracoval som sa presvedčil, že poskytnúť nezávislé finančné poradenstvo a pracovať pre jednu finančnú inštitúciu nie je možné. Nezávislosť je totiž absolútne základný predpoklad pri práci finančného poradcu. Náš projekt „Väčší prehľad“ stavia práve na tomto princípe, a preto mu venujem a budem aj naďalej venovať svoj čas.